• 1. I Solaveien, ved Rema-butikken, er det laget et opphøyd, bussvennlig gangfelt. 2. I øvre del av Industrigata er det bygget nytt fortau. 3. Flere fotgjengeroverganger er nå mye bedre belyst. Postveien er en av veiene med ny intensivbelysning. 4. I Roald Amundsens gate skal det lages hevede gangfelt, bussputer og intensivbelysning ved fotgjengeroverganger. SYED ALI SHAHBAZ AKHTAR

Pengene snart brukt

Da 11 millioner kroner skulle brukes på raske sikkerhetstiltak, kom det inn foreslåtte tiltak for 24 millioner kroner.