• Ifølge Sølve Braut i Helse Stavanger er de aktuelle pasientene dårlig fungerende, kronisk syke og kan skade seg selv eller andre. Jon Ingemundsen

Fylkesmannen: - Sykehuset har brukt ulovlig tvang mot autister

Låste dører og vinduer hører ikke hjemme i behandling av autister og beboere med psykisk utviklingshemming, ifølge fylkesmannen. Helse Stavanger er ikke uten videre enig i at det er slik.