• Tron Arild Grødem er leiar på den populære Tryggheim ungdomsskule på Nærbø. Mange Hå-elevar søkjer seg dit. Det er ulike meiningar om kommunen taper eller vinn på det. Kristian Jacobsen

Mister store inntekter på privatskular

229 av Hå sine 2500 elevar gjekk i 2013 i privatskule. Det fører til store trekk i kommunen sitt rammetilskot, 13,6 millionar i år. Berre åtte kommunar blir trekte meir.