• (F.v.) Terje Halleland, Ketil Solvik-Olsen (Frp) og Sveinung Stensland (H) avbildet i forbindelse med Øst-vest-utredningen. Geir Søndeland

Går til Oslo dersom Ketil svikter

Tilhengere av ny milliardvei over Haukeli er så sikre på at den blir realisert, at de lover å gå hele "gamleveien" til fots om så ikke skjer.