• Vålandstårnet blir om litt rammet inne av stillas. Bygget blir nytt og skal stå ferdig til våren 2015. Hilde Moi

Nå skal Vålandstårnet pusses opp

Til sommeren blir det nytt, ute og inne.