• Seks ansatte har sagt opp eller søkt om permisjon for å komme seg bort fra jobben på Akademiet siden skoleslutt i vår. Jon Ingemundsen

Flere lærere prøvde å varsle

Høyt arbeidspress, dårlig personalbehandling og karakterpress fra rektor er blant årsakene til at seks ansatte har sagt opp eller søkt om permisjon fra Akademiet i Sandnes siden juni. Flere av dem sier at de prøvde å varsle ledelsen i privatskolekjeden om forholdene på skolen.