• Næringssjef Nina O. Høiland i Sandnes kommune (t.v), veterinær Marianne Oropeza Moe ved NMBU og veterinær Svein Gudmundsson ved Veterinærinstituttet inspiserer storfe som sjekkes for virus. Jonas Haarr Friestad

Mer forskning på dyr skal redde liv

Nå blir det mer forskning på gris, sau og geit ved Norges miljø— og biovitenskaplige universitet (NMBU) sin avdeling i Sandnes. Det nye forskningssenteret SEARCH skal gi bedre forskning på dyr som igjen øker sjansen for å redde flere menneskeliv.