• KrF vil starte med øke lærertettheten i 2. klasse. Her har lærer Wenche Ringstrand har samling med klasse 2C på Madlamark skole. Jarle Aasland

KrF lover flere lærere

KrF skal "slåss med nebb og klør" for å få penger til mange nye lærere og ti nye helsesøstre.