• Først etter at gutten nektet å gå på skolen og PPT kom inn i bildet, skjønte skolen at han trengte mer avanserte utfordringer, blant annet i matematikk. OBS: Dette bildet er ikke av eleven som denne artikkelen handler om. Bildet er fra matematikkundervisning ved Smeaheia skole i Sandnes. Jarle Aasland

Var for flink, måtte gi opp norsk skole

Dette er historien om en begavet gutt som ble skolevegrer. Det endte med at PPT anbefalte moren å flytte gutten over på en internasjonal skole.