• Arkeolog Krister Eilertsen fra Rogaland fylkeskommune fant spor etter mennesker fra tidlig steinalder bak den store steinen kloss i Motorveien. Stein Halvor Jupskås

Steinalderfunn ved Mosvatnet

Ryfast bringer mye skjult fram i dagen. Arkeologer har avdekket spor fra steinalderen bak en enorm stein i Mosvannsparken.