Duket for fire år med spetakkel på Stortinget

Venstre nekter å spekulere i sjansen for å bli med Høyre og Frp i regjering på terskelen til fire år som kan bli fylt med krangling og regjeringskriser.

Stortingsvalget 2017.Oslo 20170912. Siv Jensen (Frp) og Knut Arild Hareide (Krf) under debatten med partiledere i vandrehallen på Stortinget etter at valgresultatet av Stortingsvalget 2017 er ferdig.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Fylkesleder og landsstyrerepresentant i Frp, Roy Steffensen, har ingen tro på særlig husfred på Stortinget framover.

– Én ting er sikkert: Det blir ikke enklere de neste fire årene enn de fire årene som har gått.

– Så det er duket for fire år med spetakkel, krangling og budsjettkriser?

– Det blir mye å gjøre for tabloide journalister. Det kan jeg si, sier Steffensen.

Stortingsrepresentanten trekker fram kjernen i «problemet», hvis husfred er et mål i seg selv:

I forrige periode var det tilstrekkelig for regjeringspartiene Høyre og Frp at enten KrF eller Venstre støttet opp om regjeringens politikk.

Nå må Høyre og Frp ha begge om bord for å få flertall i Stortinget. Hvis ikke må Høyre og Frp søke støtte hos noen på ikke-borgerlig side, der Jonas Gahr Støre (Ap) er kaptein på opposisjonslaget. En skadeskutt Ap-leder har ikke akkurat som førsteprioritet å berge en Erna Solberg-ledet regjering.

Det kan bli oppskriften på bråk etter en periode med tidvis steile fronter innad på borgerlig side.

– Jeg tror det blir mindre støy av om alle fire går inn i regjering, sier Steffensen.

– Du snakker som om du ikke har fått med deg KrFs allergi mot Frp?

– Jo, men de må ta en vurdering på om velgerne som har forlatt KrF, er velgere som ikke vil ha noe med Frp å gjøre eller ei. Det må de finne ut av selv. Det som lover godt, er at de fire partilederne er enige om å sette seg ned og snakke sammen, sier han.

Målet er å være snille alle sammen, sier Ketil Solvik-Olsen, her sammen med Per Sandberg (t.v.) og Reynir Jóhannesson (Frp) på partiets valgvake i Oslo.

Leter etter god personkjemi

Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen mener bildet reelt sett ikke er så annerledes enn det har vært de siste fire årene:

– Vi har behandlet KrF og Venstre som partnere som skal være enige, og bare unntaksvis gått videre uten begge. I utgangspunktet blir vi sittende som før. Skal noen gå av, må noen fremme mistillitsforslag mot oss. Det har KrF sagt at de ikke har intensjoner om å gjøre. Da blir vi sittende. Så får vi se i hvilken form dette vil få, sier Solvik-Olsen, som med interesse har merket seg Venstres åpning for å bli med inn i regjering.

Statsråden påpeker også at det er et sterkere flertall på borgerlig flertall nå enn de rød-grønne hadde i de to periodene de styrte.

– Vi må finne personkjemien i de fire stortingsgruppene. Vi har vist at vi kan løse mye sammen, selv om vi har kranglet av og til. Det er jo stort sett kranglingen som får oppmerksomhet.

– Så nøkkelen er at Sylvi Listhaug er litt snillere med KrF?

– Vi skal ha som mål å være snille alle sammen, sier Solvik-Olsen.

Venstre i regjering?

KrF ønsker verken å tre inn i regjering eller være en del av en samarbeidsavtale som inkluderer Frp.

I så fall må Høyre, Frp og eventuelt Venstre hente nødvendig støtte hos KrF fra sak til sak, eventuelt gi blaffen i KrF og se til andre partier.

Det kan fort utløse et dødsstøt fra Knut Arild Hareide til Erna Solberg-regjeringen, for KrF-lederen nekter å garantere for fire års støtte til Solberg.

Det åpner for at Jonas Gahr Støre (Ap) overtar regjeringsmakten i løpet av perioden. Bare trusler om slikt gir KrF sterke forhandlingskort på Stortinget.

Venstre utelukker verken regjeringsdeltakelse eller samarbeidsavtale med Frp.

Aftenbladet snakket med Venstre-nestleder Terje Breivik før han skulle i sentralstyremøte klokken 16 tirsdag.

– Vi kommer nok til å bruke tiden framover for å diskutere veien videre internt.

– Hvor stor er sjansen for Venstre i regjering?

– I dag kommer vi til å bruke tiden på å oppsummere valgresultatet, og vi vil sannsynligvis være enige om at vi har god tid til å fokusere på hva som skal skje framover, sa Breivik, som ikke ønsket å ta del i slike spekulasjoner.

Heller ikke varamedlem til sentralstyret i Venstre, Per A. Thorbjørnsen, vil gå inn på sannsynligheten for Venstre i regjering.

– Akkurat nå er jeg både lettet og dritskuffet. Jeg er ikke klar til å begynne å snakke om veien videre nå. Jeg er så lei meg over at Iselin Nybø ikke klarte stortingsplass og så skuffet over at Rogaland ikke skal ha den fantastiske stemmen med seg videre på Stortinget. Jeg er i sorg, sier han.

Tina Bru (H) skal møte resten av Høyre-ledelsen i partiets arbeidsutvalg torsdag. Hun vil ikke si noe om hvilken regjering som landet sannsynligvis vil få.

– Jeg er utrolig takknemlig for at velgerne har gitt borgerlig side tillit i fire nye år. Ja, vi går litt tilbake, men det er fortsatt borgerlig flertall. Velgerne har også gitt klar beskjed om at de ønsker Erna som statsminister. Så vil vi snakke sammen og finne ut av hvordan dette skal bli, sier Bru.

Hilde Frafjord Johnson, generalsekretær i KrF, var utilgjengelig for kommentarer før trykkefristen på grunn av møtevirksomhet.

(F.v.) Audun Lysbakken (SV), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) under paritlederdebatten etter at valgresultatet var ferdig.

SV og Sp varsler trøbbel

– Det er ingen selvfølge at regjeringen overlever denne perioden. Det er fullt mulig for en tøff opposisjon å skape mye trøbbel for Høyre og Frp, sa SV-leder Audun Lysbakken (SV) i partilederdebatten på Stortinget.

Han har styrket sin stortingsgruppe med fire personer, Senterpartiet øker med åtte.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum forteller Aftenbladet hvordan en «tydelig maktforskyvning» vil merkes i Stortinget.

– Verken Venstre eller KrF har flertall alene med Høyre og Frp. Vi har nesten doblet vår gruppe. Gjennom det kan vi fremme masse forslag som både Ap, KrF og Venstre må ta stilling til. Gjennom det håper vi på å få gjennomslag få saker. Det vil vi helt sikkert gjøre også. En større gruppe gir oss en helt annen mulighet til å forme norsk politikk framover, sier han.

Veien videre

Slik kan veien videre oppsummeres:

  • Hver for seg oppsummerer partiene perioden som har gått, valgkamp og valgresultatet og diskuterer muligheter og strategier for veien videre.
  • Partiledelsen i Høyre, Frp, KrF og Venstre innleder samtaler med hverandre om politikk og mulige og umulige konstellasjoner på borgerlig side.
  • Resultatet av samtalene vil avklare grunnlaget for en flertalls- eller mindretallsregjering. Høyre, Frp, KrF og Venstre vil være en såkalt flertallsregjering. Det sannsynlige utfallet er en mindretallsregjering med Høyre og Frp, eventuelt også med Venstre. KrF ønsker ikke å sitte i regjering med Frp, ei heller å ha en samarbeidsavtale med Frp. Venstre utelukker ikke regjeringsdeltakelse. KrF har ønsket en regjering med Høyre, KrF og Venstre. Tradisjonell Frp-linje er at Frp ikke støtter en regjering partiet selv ikke er en del av.
  • Den nye regjeringen må forhandle om hvilken politikk den ønsker å føre de neste fire årene. Resultatet av disse samtalene kan legges på en politisk regjeringsplattform. Etter stortingsvalget i 2013 tok det 29 dager fra valgdagen til regjeringsplattformen til Frp og Høyre – også kjent som Sundvollen-erklæringen – var på plass.
  • Samarbeidsavtalen mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre kom på plass uken før, 22 dager etter valget. Der bekreftet partiene at de tok ansvar for å gi landet en styringsdyktig regjering. Det ble også kontraktsfestet at statsministeren jevnlig inviterte nøkkelpersoner blant partiene for å drøfte viktige saker og oppfølgingen av samarbeidsavtale. KrF og Venstre sikret seg også at regjeringen måtte konsultere dem om viktige saker før de ble lagt fram i Stortinget. I tillegg forpliktet samarbeidspartiene seg til å konsultere hverandre før de så til andre flertall i større saker. Frp og Høyre slo også fast en positiv holdning til Venstre eller KrF i regjering. KrF ønsker altså ikke noe formelt samarbeid som involverer Frp. En samarbeidsavtale blir strengt tatt overflødig dersom Venstre blir med Frp og Høyre i regjering.
  • Første test for regjeringen blir å lose statsbudsjettet i havn fra det presenteres 12. oktober i Stortinget. Hvis det går skeis, risikerer regjeringen mistillitsforslag eller trusler om å bli kastet.
  • Personellendringer i regjeringen er ikke usannsynlig at kan skje før jul, men foreløpig har ikke Erna Solberg hastverk på dette punktet.
Publisert: