Prognose ved 90% opptalte stemmer: Senterpartiet inntar hele ni nye plasser på Stortinget i den kommende perioden. SV kommer med fire nye representanter, mens Arbeiderpartiet mister seks representanter. Her er det nye Stortinget.