• Påtroppende levekårssjef Elin Karin Fosse og leder for utvalg for levekår, Kåre Reiten (H), vil diskutere tvangsbruk og ta initiativ til et seminar for å belyse tvangsbehandling. Marie von Krogh

Politikerne går for å legge ned bofellesskap

Levekårspolitikerne i Stavanger vil legge ned det omstridte bofellesskapet Aftenbladet flere ganger har omtalt. Samtidig vil de utfordre lovverket om tvang.