Rapport: – Parkeringshuset på Sola var ikke bygget etter brannreglene

Parkeringsbygget var ikke prosjektert i tråd med regelverket, og skulle hatt bedre brannsikkerhet, ifølge en evaluering fra RISE Fire Research etter brannen på Stavanger lufthavn i januar.

– Parkeringshuset burde vært vurdert som et byggverk der brann kan utgjøre stor fare for vesentlige samfunnsinteresser, heter det i rapporten.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Oppdragsgiverne Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Direktoratet for Samfunnssikkerhet Beredskap (DSB) publiserer i dag evalueringen i en pressemelding.

RISE slår fast at byggetrinn 2 og 3 i parkeringshuset ikke var prosjektert i tråd med byggereglene.

– Parkeringshuset burde vært vurdert som et byggverk der brann kan utgjøre stor fare for vesentlige samfunnsinteresser. Derfor burde bygget blitt prosjektert med høyere brannsikkerhet, skriver RISE i rapporten.

Bygget oppfyller heller ikke byggereglene dersom lavere sikkerhetsnivå
legges til grunn.

Parkeringsbygget på Stavanger lufthavn brant 7. januar i år.

Skulle hatt sprinkleranlegg

– På grunn av det store arealet skulle parkeringshuset på Stavanger Lufthavn vært seksjonert og hatt installert sprinkleranlegg. Dersom dette hadde vært på plass, ville det ha bidratt til å redusere omfanget av brannen. I tillegg skulle den bærende konstruksjonen i det nyeste byggetrinnet hatt større brannmotstand, slik at det ikke kollapset i brannen, sier direktør Per-Arne Horne i DiBK.

Etter at parkeringshuset ble prosjektert, er reglene om kontroll skjerpet. Fra 2013 blir prosjektering av brannsikkerhet i større bygg kontrollert av et uavhengig foretak. Foretaket kontrollerer at byggverket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK).

Les også

Nytt p-hus får trolig sprinkleranlegg

– En utfordrende brann

RISE har også sett på selve håndteringen av brannen. Rapporten trekker frem læringspunkter, men funnene anses ikke som avgjørende for utfallet av brannen.

– Dette var en utfordrende brann, og DSB skal sørge for at erfaringene fra håndteringen blir formidlet til alle 110-sentraler og brannvesen. I tillegg vil vi se på mulighetene for å utvikle kurs som tar for seg noen av utfordringene rapporten peker på, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.

Les også

Rivingen av parkerings­huset ved flyplassen er i gang – over 100 bilvrak ligger i ruinene

– Elbil ikke mer brannfarlig

I starten av brannen var det mye oppmerksomhet rundt elbilenes rolle. Men brannen startet ikke i en elbil, og det er ingenting som tyder på at elbiler har påvirket brannutviklingen mer enn bensin- og dieselbiler.

I rapporten skriver RISE at dersom det hadde blitt gjennomført uavhengig kontroll av prosjekteringen av parkeringshuset på Stavanger lufthavn, er sannsynligheten større for at mangler i den branntekniske prosjekteringen ville blitt oppdaget og korrigert.

– På grunn av det store arealet skulle parkeringshuset på Stavanger Lufthavn vært seksjonert og hatt installert sprinkleranlegg, sier rapporten.

Evalueringen forklarer omfanget

Hensikten med evalueringen har vært å vurdere om dagens regelverk fungerer som forutsatt og om det er læringspunkter som kan bidra til å hindre lignende branner fremover.

– Evalueringen forklarer hvorfor brannen ble så omfattende. Vi ser ikke behov for å gjøre byggteknisk forskrift strengere på bakgrunn av evalueringen. I tråd med anbefalingene fra RISE vil vi imidlertid se nærmere på behovet for å endre veiledningen vår om hvordan brannmotstanden kan reduseres ved bruk av åpne veggflater i parkeringshus, sier Per-Arne Horne i DiBK.

Publisert: