• Niels Juels gate skiller de med lavest og høyest inntekt i Stavanger. Gjennom deler av denne gata går nemlig postnumrene 4008 og 4009. Bildet er for ordens skyld tatt ved en annen anledning. Google

Denne gata skiller de med lavest og høyest inntekt i Stavanger

STAVANGER: Folk som bor i postnummer 4008 har 124.000 kroner lavere medianinntekt enn de som bor i postnummer 4009. Påtroppende leder av kommunedelsutvalget, Ingrid Vikse (SV) vil legge til rette for mindre forskjeller.