Avlyser alle gudstjenester i Stavanger

For å hindre korona-smitte, vil Den norske kirke i Stavanger avlyse alle gudstjenestene de neste ukene. Human-Etisk Forbund avlyser sine planlagte navnefester til helgen.

Publisert: Publisert:

Det kan gå lang tid til kirkene igjen fylles opp i Stavanger. Bildet er tatt Julaften 2019 i Domkirken i Stavanger. Foto: Fredrik Refvem

 • Dag-Henrik Fosse
  Journalist
iconDenne artikkelen er 83 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Kirkeverge Rune Skagestad i Stavanger, som er den øverste administrative lederen i Stavanger kirkelige fellesråd, opplyser til Aftenbladet at Stavangerkirkene nå dropper søndagsgudstjenestene.

Det er 21 menigheter i Den norske kirke i Stavanger.

Dette betyr at det ikke blir gudstjenester i noen av de 21 menighetene kommende søndag og søndagen etter. Om kirkene også skal stå tomme de påfølgende søndagene er ikke avklart. Hvor lang tid det vil gå før kirkeklokkene igjen ringer for å samle folk til gudstjeneste, vil være avhengig av utviklingen i det som nå WHO (Verdens helseorganisasjon) kaller en pandemi.

Les også

WHO: Virusutbruddet er en pandemi

I utgangspunktet er det opp til de lokale menighetene å avgjøre om de likevel skal arrangere gudstjenester, men kirkevergen tror at alle vil følge anbefalingene som nå sendes ut, slik at ingen av de ordinære søndagsgudstjenestene vil bli gjennomført de neste ukene.

I det nye vedtaket fra kommunene på Nord-Jæren strammes det ytterligere inn på besøksbegrensninger for arrangementer. Tidligere er det gitt begrensninger på maks 500 mennesker samlet. Dette gjelder fortsatt.

Men nå gjelder også en meldeplikt på arrangement med samlinger på mellom 50 og 500 mennesker.

Dette tar nå Stavanger-kirken hensyn til når den nå dropper alle søndagsgudstjenestene som et tiltak for å begrense eller hindre virussmitte.

Full stopp

– Vi må langt tilbake i tid for å finne en så drastisk reaksjon som påvirker gudstjenestelivet på denne måten, sier kirkevergen.

– Det vil fortsatt legges til rette for å arrangere egne dåpsgudstjenester, sier Rune Skagestad.

Han sier at kirkene fortsatt vil være åpne. Folk kan gå inn og be en bønn eller tenne et lys eller bare vil være til stede i et sakralt rom. Men det blir full stopp i den ordinære gudstjenestefeiringen.

Samtidig legger Den norske kirke i Stavanger begrensninger på hvor mange som kan delta i begravelser og kremasjoner.

Begravelser: – Bare nære pårørende

– Vi har bestemt at det bare vil gis adgang til nære pårørende i begravelser og kremasjoner de nærmeste ukene for ikke å komme over 50 personer i gravfølget, sier Skagestad, men legger til at det i noen tilfeller kan være aktuelt å fravike dette, for eksempel der den døde hadde stor familier, sier han.

Begrensningene vil gjelde både i seremonien inne i kapellet eller krematoriet og ute, der det er begravelse på kirkegården.

Vielser i kirkene vil stort sett gå som normalt.

Konfirmasjoner: – Vi vurderer også å begrense antall personer fra hver familie som har konfirmant, selv om vi gjerne vil at alle som ønsker å være til stede skal få anledning til det, sier kirkeverge i Stavanger, Rune Skagestad.

For å hindre smitte, kan det bli aktuelt å ha flere gudstjenester enn det som er planlagt når konfirmasjonene starter i slutten av april for at ikke for mange skal være til stede samtidig.

Kan ha flere gudstjenester

– I dag er det gjerne lagt opp til 2 konfirmasjonsgudstjenester der det er mange konfirmanter. Nå vil vi vurdere å øke antall konfirmasjonsgudstjenester for å begrense tallet på kirkegjengere på hver gudstjeneste.

På de ordinære gudstjenestene er det sjelden over 500 til stede, og om det skulle komme så mange, er vi nødt til å stenge dørene når vi når dette tallet.

Det samme gjelder for konserter, sier han.

Følger råd

– Vi har tett dialog med beredskapssjef i Stavanger kommune, og følger råd både fra Folkehelseinstituttet og Stavanger kommune.

– Vi dropper at alle dypper brødet i samme store kalk med vin ved nattverd under gudstjenesten, og benytter beger, sier han.

Kirkevergen sier at taket på alle arrangementer i kirkelig regi er endret i solidaritet med dem som kan bli smittet og få en alvorlig sykdom.

Tidligere onsdag sa kirkevergen:

– Slik jeg forstår de nye signalene fra Folkehelseinstituttet som kom tirsdag kveld, skal sammenkomster med mellom 100 og 500 deltagere også vurderes. Og så har vi en begrensning på samlinger rettet mot risikogrupper, der maksimalt antall er satt til 50, sier han.

Stavanger kirkelige fellesråd har allerede avlyst alle eldretreff, strikkekafeer og andre pensjonisttreff på grunn av smittefare.

Avlyser: Stavanger kirkelige fellesråd har allerede avlyst alle eldretreff, strikkekafeer og andre pensjonisttreff på grunn av smittefare.

Begravelser som normalt

– Vi oppfordrer ingen av dem som deltar i begravelser til å håndhilse eller gi klemmer. Tirsdag kom det oppslag, der vi oppfordrer alle til å avstå fra å ha fysisk kontakt verken med pårørende eller andre, sier Skagestad.

Vi oppfordrer ingen av dem som deltar her til å håndhilse eller gi klemmer.

– Mange i risikogruppen vil gjerne delta i begravelser. Er det tatt hensyn til dette?

– Vi ser at situasjonen endrer seg nærmest fra dag til dag, og vi vil følge utviklingen tett fremover, sier kirkevergen.

Dette følger de enkelte menighetene opp, og har avlyst flere arrangementer de kommende ukene.

Kirkevergen er ikke fremmed for at ytterligere restriksjoner kan endre kirkens arbeid fremover.

Formidle på annen måte

– Vi kan komme i en situasjon der vi vil være kirke på en litt annen måte. Hvis vi ikke kan ha store samlinger, og kanskje kan bli nødt til å stenge eller begrense aktiviteten i kirkerommet, så må vi formidle håp og tro på en annen måte enn det tradisjonelle.

– Og hvordan kan en slik kirkelig aktivitet arte seg?

– Vi kan ha mer én til én samlinger og mer veiledning eller nettoverføring (streaming) av gudstjenester, sier han.

Sandnes vurderer

Også kirkene i Sandnes kan få restriksjoner på bruken.

– Foreløpig følger vi rådet om maksimalt 500 på gudstjenestene, men nye vurderinger kan endre dette, sier prost Ludvig Bjerkreim i Sandnes prosti der det er 10 menigheter. Prosten vil se nærmere på eventuelle nye tiltak i samråd med de lokale helsemyndighetene.

Navnefester i regi av Human-Etisk Forbund avlyses

Førstkommende lørdag skulle det etter planen gjennomføres to navnefester i Sola kulturhus i regi av Human-Etisk Forbund.

Onsdag har de berørte familier fått melding fra arrangøren om at de planlagte festene blir avlyst. I meldingen heter det at familiene kan få utsette seremonien til juni eller august. Videre heter det:

«Vi beklager ulempen dette medfører for dere, men håper på forståelse for avgjørelsen vi har tatt. Med opp til 400 gjester og frivillige på hver seremoni, hvor mange har høy gjennomsnittsalder og er tilreisende, synes vi ikke det er forsvarlig å gjennomføre».

Les også

Oversikt over koronasmittede i Rogaland

Publisert:
 1. Linda Hofstad Helleland åpner pengesekken for Rogaland

 2. Tegnell tar selvkritikk

 3. Flertallet av lærerne klarte ikke å følge opp sårbare elever i hjemmeskole

 4. Undersøkelse: Hver tredje nordmann unngår helsetjenester

 5. –Rødt, gult eller grønt lys? Vi skal være klar!

 6. – Stortinget må lytte til aktørene i næringen og det som hele industrien sier må til

 1. Korona-viruset
 2. Koronaviruset
 3. Stavanger kommune
 4. Stavanger
 5. streaming