Mener fylket er på feil spor til Ullandhaug

Frian Årsnes, tidligere direktør i konsulentselskapet Econ, mener konklusjonen i den ferske rapporten om baneløsninger til UiS og nye SUS på Ullandhaug er et bestillingsverk fra fylkeskommunen.

Publisert: Publisert:

Frian Årsnes er tidligere direktør i konsulentselskapet Econ. Foto: Fredrik Refvem

 • Stein Halvor Jupskås
  Journalist
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Econ har tidligere regnet på en rekke samferdselsprosjekter. Alt i 2016 sa Årsnes til Aftenbladet at 13 kilometer nytt dobbeltspor fra Lura, via Forus Vest og Ullandhaug til Paradis, ville være framtidens mest lønnsomme jernbaneinvestering i Norge.

Les også

LES OGSÅ: Rødt lys for baneplaner til nytt sykehus

Les også

LES OGSÅ: SUS-ansatte frykter delt sykehus i lang tid

Rapporten fra Norconsult som legges fram for fylkets samferdselsutvalg onsdag, omhandler ulike baneløsninger langs traseen Stavanger sentrum-Ullandhaug- Jåttåvågen. Konklusjonen er entydig: Passasjergrunnlaget er for lite til å legge skinner.

Tommelen ned

– Det var åpenbart at det ville bli konklusjonen når man stiller feil spørsmål. Rapporten er et bestillingsverk, laget for å skrinlegge banealternativet, sier Årsnes, som mener at riktig trasé vil gi et tilstrekkelig passasjergrunnlag.

I rapporten innebærer Jernbanealternativet at dagens toglinje mellom Stavanger og Jåttåvågen legges ned, og at man i stedet bygger en dobbeltspor-bane med en underjordisk stasjon på Ullandhaug. Banen må i så fall ligge i tunnel på 90 prosent av den 6200 meter lange strekningen.

– Poenget er at jernbanen må gå over Forus Vest og møte Jærbanen ved Luravika. Da får man et passasjergrunnlag som er mellom 7 millioner og 10 millioner passasjerreiser årlig. Da er det trafikkgrunnlag nok til også å koble på en arm til flyplassen, mener Årsnes.

– Det er bare passasjergrunnlag, billettpris og investeringskostnad som avgjør om en jernbanestrekning er lønnsom eller ikke. Bestiller man en rapport om en strekning der man vet at passasjergrunnlaget er for lavt, da er man dømt til å få negativ samfunnsnytte, sier han.

Les også

LES OGSÅ: - Ny toglinje over Ullandhaug mest lønnsom i landet

Les også

LES OGSÅ: Det er vesentlig bedre med jernbane enn buss til SUS

Les også

LES OGSÅ: Vil ha utredet jernbanestasjon ved Nye SUS

Venstre, her ved Kjartan A. Lunde og Per A. Thorbjørnsen, gikk inn for SUS til Ullandhaug. Under forutsetning av at det ble etablert et skinnegående kollektivtilbud opp dit. Foto: Anders Minge

– Hvorfor blir bildet et annet ved å gå over Forus?

– På Forus er det 35.000- 40.000 arbeidsplasser. Ved å åpne opp til Jærbanen i Luravika, ville man fått langt høyere passasjertall i begge retninger. Selv med en kostnad på 7,44 milliarder, er det maksimalt 1 millard per 1 million passasjerreiser per år. En gjennomsnittspris på 50 kroner per billett gir med 7 millioner passasjerer 350 millioner i året. Over 30-års perioden de har beregnet, ville det gitt 10,5 milliarder i inntekt, sier Årsnes.

Dyre skinner

– Du mener også at investeringsanslaget på 7,44 milliarder, over en million per meter jernbane, er for høyt?

– Ja. Når Ullandhaug er passert er det flatt, åpent terreng hele veien langs Motorveien. Fra Farriseidet til Porsgrunn ble det nylig bygget 22,5 km med dobbeltsporet jernbane, fordelt på syv tunneler og ti bruer med en samlet prislapp på 7,4 milliarder kroner. At det skal koste like mye å legge en bane fra Paradis, over Ullandhaug og ned i Jåttåvågen, finner jeg helt urimelig, sier Årsnes

Venstre har vært det mest aktive partiet for å få utredet baneløsning til nye SUS og videre. Partiets listetopper i fylke og kommune, Kjartan Alexander Lunde og Jan Erik Søndeland merker seg begge kritikken fra Årsnes.

– Har fylkestinget bedt om svar på feil spørsmål?

– For kort horisont

- Vi ga fylkesrådmannen en bestilling med et relativt bredt mandat for å se hvordan man best kunne forbinde Ullandhaug gjennom et banebasert kollektivsystem. Det fremstår underlig at man ikke har tatt inn scenarier hvor Forus, Sola sentrum og Sandnes er inkludert, sier Lunde

- Jeg synes også det er underlig at man kun har valgt å se 30 år frem i tid. Ved å få banen raskt på plass, vil den i seg selv påvirke bosettingsmønsteret og styrke driftsøkonomien lengre fram, sier Lunde.

Venstres ordførerkandidat i Stavanger,Jan Erik Søndeland, følger opp:

- Administrasjonen i fylkeskommunen har ikke akkurat uttrykt begeistring over dette prosjektet. De skal respektere politiske vedtak og sørge for at de blir fulgt opp i henhold til forventing. Hvis fylkesrådmannen blir usikker på hva politikerne forventer må han selvfølgelig snakke med oss underveis, sier Søndeland.

-Presist oppdrag

Fylkessamferdselssjef Gottfried Heinzerling avviser fylkeskommunen har bestilt en rapport der resultatet var gitt på forhånd.

– Det er ikke korrekt. Vi fikk et presist oppdrag fra fylkestinget om en utredning fra Stavanger opp til Ullandhaug og videre til flyplassen. Dette oppdraget ble gitt til Norconsult, et meget seriøst miljø på dette feltet.

– Årsnes forstår ikke at kilometerprisen på bane er tre ganger høyere enn mellom Larvik og Porsgrunn?

– Norkonsult har god kompetanse på dette området. Vi stoler på den utredningen vi har fått fra dem, sier Heinzerling.

– Hvorfor ikke ta med Forus i en slik utredning?

– Det var aldri bestillingen å utrede en omlegging av jernbanenettet i Stavanger. Alt i forbindelse med bybaneutredningen ble det klart at reisestrømmen mellom Forus og Ullandhaug var for liten til å forsvare en baneløsning der.

Rapporten om skinner til Ullandhaug har kostet fylkeskommunen 3 millioner kroner.

– Vil du si det har vært vel anvendte penger?

– Det vil jeg ikke mene noe om. I den saken forholder jeg meg kun til fylkestingets vedtak, sier Heinzerling.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Fjellklatrere hentet opp av redningshelikopter

 2. Mamma Ingebrigtsen ble forferdet over Jakobs løp: – Han er tross alt 20 år i dag og må få bestemme selv

 3. Politinatten: Beboere våknet av tyv som ville inn

 4. Hadde politiet i Sandnes fått viljen, ville de flyttet «Benken» ut av bykjernen

 5. – Hurtigruten er selve symbolet på det nye Norge: Luksus på øvre dekk, fattigdom og frykt hos de som driver maskineriet

 6. Storbritannia: Britene må punge ut for brudd på koronareglene

 1. Infrastruktur
 2. Forus
 3. Jan Erik Søndeland
 4. Jåttåvågen
 5. Kjartan Alexander Lunde