• Biletet er tatt ved ei undersøking hos Veterinærinstituttet i Sandnes i 2006. Prøver av sjuke dyr vil i større grad bli sendt til Ås når Sandnes no skal bli eit nasjonalt kompetansesenter. Alf Inge Molde

To i Sandnes og 13 totalt mister jobben ved Veterinærinstituttet

Kutta ved Veterinærinstituttet i Sandnes er mindre enn frykta, men to tilsette må gå og to tilsette går ei uviss framtid i møte. Samla mister 13 tilsette jobben nasjonalt.