Alle over 15 år kan stemme i kirkevalget

Kirkevalget holdes hvert 4. år. Tusenvis av kandidater stiller til valg. Kirkevalget avholdes samtidig med kommune- og fylkestingsvalget 9. september.

Publisert: Publisert:
Ellinor Hellestøl hjelper en forhåndsstemmer med å få konvolutten med stemmesedlene i omslagskonvolutten
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

– Det er noen innom og stemmer hver dag, vi opplever en jevn pågang, forteller Ellinor Hellestøl, leder av Kirkens Servicetorg i Stavanger. I kirkevalget kan 3,1 millioner medlemmer bestemme hvem som skal styre kirken de neste fire årene.

3,1 millioner medlemmer over 15 år stemmer på kandidater til 1.200 sokneråd og 11 bispedømmeråd. De valgte bispedømmerådene blir til sammen Kirkemøtet, som samles årlig og tar de viktigste veivalgene for Den norske kirke.

Stavanger bispedømme har 91 sokn, og for første gang i historien tre lister til bispedømmerådsvalget.

Her er praktisk info rundt kirkevalget kort oppsummert.Jevn pågang av forhåndsstemmere

– Noen er litt usikre på hva de skal velge og er ukjente med det at bispedømmerådsvalget har tre lister. Det er jo ikke så rart, siden det er første gang vi har flere lister her i bispedømmet. Når folk vil ha mer informasjon om de ulike listene så må vi henvise til listenes egne nettsider og begrenser oss til det, sier Hellestøl, før hun tar imot enda en forhåndsstemmer.

– En av våre viktigste samfunnsorganisasjoner
– Jeg forhåndsstemmer fordi jeg allerede har bestemt meg, og det er enklere enn på selve valgdagen, forteller Marit Magdalena, som er godt fornøyd med informasjonen rundt valget.
– Jeg har fått veldig god hjelp med valget både fra kirken sentralt, lokalt og nå på valgkontoret. 
– Hvorfor er det viktig for deg å stemme?
– Kirken er kjempeviktig både for meg som kristen og for samfunnet. Uansett om man tror eller ikke, er kirken en av våre viktigste samfunnsorganisasjoner. For meg er dette som et undervalg av kommunevalget, kirken er den instansen i samfunnet som har med tro og liv å gjøre. Som medlem vil jeg være med å bestemme.

LES MER:

Les også

Kirkevalget bør handle om Kirkens framtidige organisering – som er det virkelig store spørsmålet nå

Les også

Kirkevalget – vi må ikke skape flere konflikter

Ellinor Hellestøl hjelper en forhåndsstemmer med å få konvolutten med stemmesedlene i omslagskonvolutten

Viktigste grunner til å stemme
16 prosent stemte ved forrige kirkevalg, i 2015. Dette var en økning på nær 23 prosent i oppslutning, sammenliknet med kirkevalgdeltakelsen i 2011.

Etter forrige valg la KIFO (Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning) frem sin valg-undersøkelse, der de som stemte ble spurt om hvorfor de gikk til valgurnene. Her oppga flest både kirkens plass i lokalsamfunnet, kirkens betydning for norsk kultur, at kirkevalget var samtidig som kommunevalget og likekjønnet vigsel som viktige grunner.

Møt ungdomskandidatene til bispedømmerådsvalget
4. september inviterer Ungdomsrådet i Stavanger bispedømme, i samarbeid med de tre listene som stiller til bispedømmerådsvalget, til et møte med ungdomskandidatene på listene. Her blir tema blant annet hvorfor man skal bruke stemmeretten sin og hva ungdomskandidatene vil arbeide for i Kirken. Gratis inngang.
Ordstyrer er Aleksander Stokkebø, stortingsrepresentant for Rogaland Høyre. Fra Nominasjonskomiteens liste stiller 2. kandidat Therese Egebakken og 5. kandidat Aksel Johan Lund. Fra Bønnelista stiller 6. kandidat Karim Saffaran. Fra Åpen folkekirke stiller 7. kandidat Daniel Bøhn Rayner og 8. kandidat Sander Olsen. 

Møtet er kl. 17.00 på Metropolis, Nytorget 1 i Stavanger.

To valg
Valgdagen for kirkevalget er 9. september, mange har også valg søndag 8. september. Medlemmer av Den norske kirke som er født 2004 eller før kan gi sin stemme i to valg. Det ene er valg til landets 1.200 menighetsråd, mens det andre er valg til bispedømmeråd. De elleve bispedømmerådene utgjør Kirkemøtet i Den norske kirke.

Forhåndsstemming i kirkevalget er mulig fram til 6. september. Vil man stemme i et annet sokn enn der en bor, må det gjøres innen 2. september. Informasjon om tid og sted for forhåndsstemming finnes ved å søke opp det aktuelle soknet her:
Valglister og kandidater til Kirkevalget i Stavanger bispedømme (scroll ned for alle sokn)

Publisert: