Departementet gir tommel opp for Øglændkvartalet

Det er ti år siden planene om å blåse liv i Øglændkvartalet ble lansert for første gang. Nå gir Kommunaldepartementet endelig grønt lys.

Etter mange og lange runder, innom kommune, fylke, Fylkesmann og departement, er det nå gitt endelig grønt lys for bygging i Øglændkvartalet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Tirsdag formiddag mottok varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) den gode nyheten.

– Dette er en god dag. Lokaldemokratiet får bestemme i reguleringssaker, det er viktig for oss, kvitrer Borgli, som for tiden fungerer som ordfører.

Også Knut Holte i Scandinavian Property Group, som representerer eierne SPG Øglænd, jubler fra sin sommerferie.

– En gledens dag. Om noen uker setter vi i gang i Sandnes, sier Holte.

I et brev signert kommunalminister Jan Tore Sanner heter det at Kommunaldepartementet godkjenner detaljreguleringen for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata og St. Olavsgate i samsvar med kommunens vedtak fra 6. februar i år.

Varaordfører Pål Morten Borgli gleder seg over at det nå skal bli nytt liv i Øglændkvartalet.

Borgli tror flere gleder seg med han i dag.

– Arkitekter, eiere og andre handelsdrivende. Dette betyr mye for Langgata. Timingen er god og jeg tror utbyggerne har intensjoner om å gå fort i gang. Dette fortjener byen, sier Borgli.

Han tror store investeringer i Øglændkvartalet vil få fart også i andre prosjekter.

– All erfaring viser at enhver investering genererer ny investering. Dette blir en stor bjellesau, nettopp det som skal til for at andre i områder flytter på penger, sier Borgli.

Ubebodd i flere år

Bystyret i Sandnes gav i februar sin endelige velsignelse til det omstridte prosjektet i Øglændkvartalet, som utfordrer både byggehøyder og vern i området med de strengeste vernebestemmelsen i Sandnes sentrum.

I flere år har kvartalet stått ubebodd, og i fjor måtte politiet sette opp sperringer fordi murpuss og steinbiter raste ut i gaten.

Denne delen av Øglændhuset skal bevares.

I februar vedtok bystyret at Øglændkvartalet kan bli 27 meter høyt, selv om maksgrensen i sentrumsplanen er 16,5 meter.

Fylket sa nei

Men prosjektet har siden stått på vent. Årsaken er at Rogaland fylkeskommune har opprettholdt sin innsigelse fordi saltaket på Øglændsgården skal erstattes med en ny inntrukken etasje.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal har tidligere uttalt at det er viktig å ta vare på kvartalet og bygningen, og at Langgata er et området av nasjonale verdi og interesse.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak har i sakens anledning møtt fylkesordfører Tengesdal til politisk mekling, uten at de har klart å komme til enighet.

Departementet måtte avgjøre

Dermed måtte saken til slutt innom Kommunaldepartementet. I den anledning har også Fylkesmannen i Rogaland uttalt seg, og hun rådet kommunaldepartementet til å si ja til planene slik de foreligger i dag.

Tirsdag formiddag kom altså avgjørelsen fra departementet. Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages.

Sentralt i departementets vurdering er at det allerede i 2009 ble godkjent en reguleringsplan for Øglændkvartalet, som tillot riving av hele bygget. Etter departementets meninger er derfor adgangen til å fremme innsigelse falt bort.

I april i fjor overtok Sparebanken Vest eierposten til Otium, og ble dermed den største eieren i SPG Øglænd, med en eierpost på litt over 40 prosent. Brødrene Jensen er nest største eier.

Knut Holte i Scandinavian Property Group, som representerer eierne, sier detaljene for framdriften blir lagt i styremøte i august. Planen er å bygge 100 leiligheter i kvartalet.

– Nå kan vi sette fart i neste fase av prosjektet. Det er for tidlig å si noe om detaljene i framdriften, men det dreier seg om 20.000 kvadratmeter, hvorav 10.000 kvadratmeter blir bolig og 4000 næring. 700 millioner kroner skal investeres, sier Holte.

Bevarer Øglændhuset

Til venstre i bildet ser du Aaslandshuset som skal tilbakeføres til sin opprinnelse.

Øglænds konfeksjonsfabrikk mot St. Olavsgate/Erling Skjalgsonsgate rives sammen med bakbygninger. Også forretningsbyggene nord for Erling Skjalgsonsgate (tidligere Paul Hetland) skal rives.

Øglændhuset skal bevares. Det samme skal Aaslandshuset (tidligere Dressman) på hjørnet Langgata/Erling Skjalgsonsgate som tilbakeføres til opprinnelig utforming.

Publisert: