Ikke redd Preikestolen skal falle

Stiftelsen Preikestolen mener sprekken i turistattraksjonen ikke har utvidet seg på 26 år, men er glad for at Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal kartlegge turistattraksjonen skikkelig.

Nikalet Everson fra California med selfie på Preikestolen.
 • Tor Inge Jøssang
  Tor Inge Jøssang
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

– Vi har en tid uoffisielt foretatt månedlige målinger av sprekken, seinest sist søndag, sier Audun Rake, daglig leder i Stiftelsen Preikestolen.

Furen har bekymret folk i lange tider. Rundt 1930 ble det slått ned bolter på begge sider av sprekken for å måle en eventuell utvidelse, men ingen har de gamle målingene. I 1991 ble avstanden målt til 54,4 og 45,1 centimeter på målepunktene.

Da daværende Forsand-ordfører Ole Tom Guse målte sprekken i 2013, kom han fram til 54,5 centimeter og 45,4 eller 45,3 centimeter, altså henholdvis 1 millimeter og 2-3 millimeter utvidelse.

– Mine tall for 2017 er 45,2 centimeter og 54,3-54,4 centimeter. Med høyde for en millimeter i målefeil: Null bevegelse fra 1991.

Fare for flodbølge

Alle amatørmålingene er foretatt med tommestokk. Nå skal laser, GPS og andre moderne metoder gi eksakt kunnskap. NGU skal etter planen undersøke Preikestolen, Kjerag og 31 andre rasfarlige punkt i Rogaland. Geologene har hatt helikopterbefaring og plukket ut punkt hvor fjell kan ramle ut i vann og skape flodbølger.

- Vi har tenkt på dette lenge, at det må gjøres skikkelig. Og det er fantastisk flott at dette nå kommer under faglig betryggende former, kommenterer Audun Rake.

Minst 31 menneske har omkommet av fjell- og steinras i Rogaland de siste 300 årene, ifølge boka Skredulykker i Norge. Fjellskredfaren i Rogaland er middels, omtrent som i Troms, Nordland og Hordaland, ifølge Norges Geologiske Undersøkelse (NGU). Det vil si at rogalendingene kan forvente ett til to store fjellskred hver 300. år. Dette går fram av en såkalt risiko- og sårbarhetsanalyse som er utarbeidet av Fylkesmannen i Rogaland.

Stenges kortere tid

For øvrig er Stiftelsen Preikestolen opptatt av Hollywood-filmen Mission Impossible 6 med Tom Cruise, som skal spilles inn i perioden 20.-28. september. Forsand kommune har gitt tillatelse til å stenge Preikestolen i ni dager, med mulighet for ytterligere to dager. Kommunen har anslått at 1000–2000 turister vil bli berørt hver dag. Audun Rake mener at dette anslaget er for høyt, at det maksimalt vil berøre 5000 turister. Sannsynligvis blir det reelle tallet enda lavere, fordi fjellknatten ikke kommer til å sperret av så mye.

– Det kunne se ut til at det ville bli mye stengning, men det blir ikke så galt. Vi får til et samarbeid med filmfolkene som gjør at vi kan ta mot gjester omtrent som før, de fleste dagene, sier Audun Rake i stiftelsen.

Det er forbud mot motorferdsel i Preikestol-området, men Forsand kommune mottar mange søknader om helikopterlandinger. Fra hekkesesongen starter i mars til turistsesongener på topp i midten av juli er det ingen som får løyve.

Ifølge saksbehandler Rune Idsøe ble det i fjor gitt dispensasjon til en indisk Bollywood-film og en reklamefilm for Qatar Airways, begge på høsten.

– Søknad om landingsløyve for innspilling av scene til tv-serien Vikingane i mai ble avvist, altså ikke avslått, grunnet for kort tid mellom søknad og ønsket dato til å kunne gjøre vedtak. Det var i tillegg i den problematiske delen av året. Dette ble gjort i felles forståelse med søker, som valgte å finne alternativ lokalitet ved Månafossen. Søknad om landingstillatelse fra Haugaland Hang- og Paragliderklubb ble avslått. NGU, som har søkt i år, søkte også i fjor, men valgte da å utsette sitt prosjekt til 2017, opplyser Idsøe.

Han legger til:

– Når det gjelder Når det gjelder besøkstall, har kommunen aldri lagt til grunn 10-20.000. Dette er tall jeg kun har sett Aftenbladet har presentert. I Aftenbladets artikkel bygger dette anslaget på tall i kommunen sitt vedtak, mellom 1000 og 2000 daglig. Dette er tall Stiftelsen Preikestolen har gitt oss, men da før Gemini-prosjektet ble forskjøvet en drøy uke, fra 11. – 22. september til 20. – 28. september. Det er mulig besøkstallene skulle vært nedjustert noe som følge av dette. Jeg tror at nedre del av anslaget, altså 1000, er mer realistisk enn øvre del av anslaget på 2000, så seint i sesong som midten av september. Selv om det skulle være nærmere 2000 en dag, er det urealistisk at det ville være så høye besøkstall også alle de andre dagene. Dersom man skulle forsøke seg på et samlet anslag, ville nok rundt 10.000 vært langt mer realistisk enn 20.000 for ti dager i midten av september. Dersom Stiftelsen nå oppgir rundt 5000 turister totalt i den aktuelle perioden mot slutten av måneden, har vi selvsagt ingen problemer med det, eller grunnlag for å mene noe annet, kommenterer Idsøe.

Publisert:
 1. Preikestolen
 2. Forsand
 3. Ole Tom Guse
 4. Rogaland
 5. Forsand kommune

Mest lest akkurat nå

 1. Forsker Gunnveig Grødeland: – Omikron kan være veien ut av pandemien

 2. 14.000 lys skaper hjemmelaget julestemning i Sandnes

 3. Mindre branntilløp hos Nortura

 4. Stavanger og andre kommuner i hastemøte om korona med helseministeren

 5. Den nye reise­livs­direktøren elsker attrak­sjoner som har stått tomme i 76 år

 6. Stålverket på Jørpe­land legges ned – 77 ansatte mister jobben