• Mange flere vil ta tog mellom Stavanger og Oslo.

NSB med ekstra kapasitet

NSB har merket økt pågang på grunn av askeproblemene.