Pølse-Hanssen fikk pastasalat

Helse— og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen hadde invitert seg selv til Jæren DPS. Der fikk han pastasalat og en innføring i ordningen med brukerstyrte plasser.