Ikke flere støytiltak

Langs ny riksvei 44 i Klepp.