• Lars Idar Waage

Sykehusets ventelister vokser

Stavanger Universitetssjukehus er blant sykehusene i landet med lengst ventetid.