• Stavanger Universitetssjukehus kan komme til å svi på pungen etter å ha gitt ti utenlandske statsborgere som er bortvist fra Norge og uten arbeidstillatelse lønnet arbeid.

Ti utviste jobbet ulovlig ved SUS

Ti utlendinger som er bortvist fra Norge og ikke har arbeidstillatelse her i landet, fikk likevel jobb på Stavanger Universitetssjukehus (SUS).