Sykehusansatte etterlyser bedre kollektivtilbud

Ansatte ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) sier de heller vil reise kollektivt enn kjøre bil – vel å merke dersom kollektivtilbudet blir mye bedre.