- Oppsiktsvekkende dårlig planlegging av ny E39

Utredningen av nye E39 Ålgård-Søgne legger til grunn en svært lav trafikkvekst fram mot 2040. — Oppsiktsvekkende dårlig, mener påtroppende ordfører Christine Sagen Helgø i Stavanger. Hun vil ha fire felt hele veien til Kristiansand.

Publisert: Publisert:

Utredningen av nye E39 Ålgård-Søgne legger til grunn en svært lav trafikkvekst fram mot 2040. Foto: Hans E.H. Jacobsen

 • Elisabeth Seglem
  Journalist
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

Statens vegvesen vurderer det som uaktuelt å gå videre med firefeltskonseptet, fordi investeringskostnadene er for høye i forhold til samfunnsnytten. Statens vegvesen anbefaler at midtrekkverkskonseptet legges til grunn for videre planlegging, men med unntak av tunnelene.

Stavanger, Kristiansand, Vest-Agder og Rogaland er meget kritisk til trafikkprognosene som ligger til grunn for Statens Vegvesens anbefalinger og har samlet seg om en fellesuttalelse til Konseptvalgutredningen (KVU) for E39 Søgne – Ålgård.

Konseptvalgutredningen vurderer løsninger for den framtidige transporten på strekningen E39 Søgne – Ålgård. Riksvegen er rundt 190 kilometer lang, går gjennom ti kommuner og binder sammen de to store byregionene Nord Jæren og Kristiansands-regionen. Utredningen er et samarbeid mellom Statens vegvesen Region sør, Statens vegvesen Region vest og Jernbaneverket på oppdrag fra staten.

— Viktige veiutbygginger ikke med

— I KVU-en er det lagt til grunn at årlig trafikkvekst vil være på 1-1,5 prosent frem til 2040. Det er grunn til å frykte at disse beregningene er for lave, gitt den sterke vekstkraften som finnes i storbyregionene, skriver rådmannen i Stavanger i en sak til kommunalstyret byutvikling.

— Jeg kan ikke forstå at tallene vegvesenet operere med er riktige. De har ikke tatt med i beregningene at E 39 Kristiansand-Oslo får fire felt eller at trafikken vil øke dersom vi oppnår ferjefri forbindelse på Vestlandet. Det er oppsiktsvekkende dårlig, mener Christine Sagen Helgø som er avtroppende leder av byutvikling i Stavanger. Hun vil kontakte ordførerne i de 10 kommunene som berøres av planene og protestere.

— Vi vil ha fire felt på strekningen. Hvorfor ikke her når en bygger fire felt på E 39 på andre siden av Kristiansand og østover til Oslo, sier Sagen Helgø.

KVU-en beregner at den samlede trafikkveksten de neste 28 årene vil ligge på 40-60 prosent. Felleshøringen mener veksten i tungtransport vil ligge på hele 100-150 prosent på denne strekningen frem mot 2040. Økningen er noe lavere når annen transport inkluderes.

Transportplansjef Hildegunn Hausken i Stavanger påpeker at det viktigste er å bedre trafikksikkerheten på strekningen mellom Stavanger og Kristiansand.

— Vi mener ambisjonsnivået i forhold til trafikksikkerhet er for lavt. Dette er en stamvei og vi mener det rette ambisjonsnivået vil være å legge til rette for fire felt, sier Hausken.

Vokser mest i landet

I Aftenbladets framtidsserie «Visjon 2050» som sto på trykk før sommeren, kom det fram at Nord-Jæren har hatt en befolkningsvekst på 75 prosent siden 1970. Ifølge Nasjonal Transportplan 2014-2023 vil Stavanger-regionen også de neste 30 årene få den største befolkningsveksten (42 prosent mot Oslo-regionens 37 prosent).

— Ja, vi synes anslaget i KVUen er for lavt i forhold til tallene som presenteres i Nasjonal Transportplan, sier Hausken som understreker at det er svært vanskelig å lage trafikkprognoser.

Næringslivet i Rogaland og Vest-Agder er dynamisk og eksportrettet. Vest-Agder og Rogaland har 12 prosent av landets befolkning, men står likevel for 20 prosent av eksporten av bearbeidede varer, ifølge høringsuttalelsen.

Hovedproblemene med dagens strekning kan oppsummeres punktvis slik:

 • Svært høy ulykkesbelastning, spesielt når det gjelder møteulykker
 • En høy andel tungtrafikk (20 prosent)
 • Kurvatur og stigninger begrenser fremkommelighet, spesielt vinterstid
 • Veistandarden er en begrensende faktor for næringsutvikling og regionforstørring i et område som knytter sammen Norges 3. og 5. største by

Påtroppende ordfører Christine Sagen Helgø i Stavanger vil ha fire felt hele veien til Kristiansand. Foto: Kent Skibstad

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Ordføreren vil lage sjau

 2. Her er flyet på vengene for siste gong

 3. Gutt (16) omkom i ulykke hjemme

 4. Her tar bilen u-sving i Hundvågtunnelen

 5. Purrer på Boreal: Når starter Høgsfjord-sambandet opp igjen?

 6. – Vi kommer for seint inn i prosessen

 1. Stavanger