Prøvde å starta stolen båt med kniv

Politiet pågreip rundt klokka 17.00 i ettermiddag to menn som prøvde å starta ein stolen båt med å stikka ein kniv i tenningslåsen.