Bioforsk er med i EU-program

Bioforsk Vest på Særheim skal bidra med plantemodelleringer i et stort felleseuropeisk samarbeidsprogram om landbruk, matsikkerhet og klimaendringer (FACCE-JPI).