• Jonas Haarr Friestad

Turveikupp i Høyre

Stavanger Høyre hadde en rekordartet medlemsvekst de to siste månedene i 2010. Mange av de nye medlemmene hører hjemme i Gauselvågen. 26. januar er det nominasjonsmøte i Stavanger Høyre.