Grovt tyveri fra container

Byggefirmaet som eier containeren mener verktøy for 60.000-70.000 kroner har forsvunnet i løpet av natten.