• Fleire gatenamn i Sandnes blir skrive på ulike måtar. Langgata, Langgaten eller Langgadå er berre eit døme på det.

Kranglar om a eller å på Sandnes

Øvramarka er vedtatt som nytt vegnamn på Sviland. Feil, meiner Sandnes Mållag.