• Jernbaneundergangen på Hinna er stengt. (Foto: David Benjamin Kristiansen, leserinnsendt)

Undergang på Hinna stengt

En våken ung leser har registrert at undergangen i nordenden av Hinnavågen er stengt. Jernbaneverket lover bedre skilting.