Høyteknologisk søppelsortering i sikte

Hvis alt går etter IVARs plan skal ditt søppel snart tas hånd om av et helautomatisk sorteringssystem.