• Odd Kristian Stokka/Marit Hæreid

Stavanger 2008-kunst ødelagt

Vandaler har ødelagt Stavanger 2008-installasjonen «Kulturskulptur» i Langgata.