• Fra lagmannsrettens befaring på hall Toll. (Foto: Jon Ingemundsen)

Hall Toll-saken til Høyesterett

Hall Toll har tapt røykesaken i både tingretten og lagmannsretten. Nå vil saken avgjøres i Høyesterett.