Rødgrønt ja til direktevalg, men ikke nå

Mens høyresiden ikke vil høre snakk om en slik ordning.