Kaller fiskedumping et hendelig uhell

— Det er sånn som skjer og det ser verre ut enn det er, sier lokale fiskere om at det ble dumpet 800-1000 kilo død brisling i Hølefjorden.