• – Det kommer ikke på tale med 14 barn pr. avdeling for 0-2-åringer verken i kommunale eller private barnehager. Ni barn som nå er nok, sier Marcela Molina, SVs gruppeleder i bystyret. Illustrasjonsfoto: Anders Minge

SV godtar ingen barnehage- og skolekutt

SV tilbakefører alle pengene rådmannen har kuttet i skolebudsjettet. Partiet sier også nei til 14-barns grupper i barnehagene.