Innbrudd hos Tide på Tau

Klokken 6 fredag morgen fikk politiet melding om at det hadde vært innbrudd i Tide sine lokaler på Tau.