• . Nå har partiledelsen og styret to måneder på seg til å vise handlekraft. Hvis de ikke både får orden i økonomien og slutt på striden, vil jeg anbefale alle i styret å stille sine plasser til disposisjon, sier Morten Larsen, distriktssekretær i Fellesforbundet i Rogaland og Agder. Tomas Alf Larsen

Fagbevegelsen vil kaste partiledelsen

Arbeiderpartiet i Stavanger trenger en ny ledelse som er i stand til å få slutt på striden og få orden i økonomien, mener Fellesforbundets Morten Larsen.