• SUS kommer fra nyttår å opprette en midlertidig sengepost for 20 utskrivningsklare pasienter på gamle Stavanger sjukehus. Jan Tore Glenjen

Pasienter til Stavanger sjukehus

Foreløpig blir det planlagt en ny sengepost for 20 utskrivningsklare pasienter som venter på et kommunalt tilbud.