• Boreal Transport skal kjøre bussene til Kolumbus i Sør-Rogaland.

Boreal skal kjøre buss til 2016

Først byttet Veolia Transport navn til Boreal. Deretter fikk de forlenget kontrakt med Kolumbus.