Ti måneder ventetid for spesialundervisning

Barn med spesielle læringsbehov må vente nesten ett år før de får hjelp fra PPT i Sandnes. Målet er at ventetiden skal være tre måneder.