Regulering kan gi fabrikkdød

Tobis-bestanden har kollapset, lodda er borte og Norge og EU kappfisker på kolmule.