Mangler penger til rustiltak på Soma

Det er politisk vilje, men ingen penger til å splitte Akutten fra skjermingsavdelingen på Soma.