Samuel Tveit fram i lyset

Malaren Samuel Tveit blei fødd i Sauda i 1866 og levde til 1957. I flesteparten av desse åra malte han. Tveit var ein avhalden kunstnar i samtida si, og hausta gode kritikkar frå kunstmeldarar i hovudstaden.