Kostnad for Stavanger hemmelig

Hvor mye det skal koste Stavanger kommune å overta utenriksterminalen for å bygge konserthus på området, er unntatt offentlighet.