Drarvik-saka like uløyst

Avhøyret av Andreas Drarvik i går har ikkje ført politiet nærare ei løysing i sjikanesaka i Sauda.